Risk Mühendisliği

İşletmeler günümüz rekabet baskısı, teknolojik gelişimin hızı ve lokal-global ekonomik stres faktörleri altında değişim ve gelişim yaşamaktadır. Yaşam temposunun hızına paralel yaşanan bu hızlı değişim firmaları hızlı aksiyon almaya zorlamaktadır. Hız ve değişim beraberinde çeşitli risk faktörlerini de getirmektedir. Bu risk faktörlerinin tamamının, şirketin ana faaliyeti kapsamında rekabet, hız ve kalite baskısı altında çalışmakta olan uzmanlarca etkin tespit ve kontrol edilmesi mümkün değildir.

Risk mühendisliği hizmetlerimiz, otomotiv, metal endüstrisi, kimya, enerji, gıda gibi birçok sektörde deneyim sahibi, yüksek nitelikli mühendislerimiz tarafından sunulmaktadır.

IRB risk mühendisliği branşında şirketin ana faaliyet konusundan başlayarak, maruz kalabilecekleri risklerin başarıyla tespit edilmesi için analizler yapmakta ve tespit edilen risklerin önceliklendirilmesine rehber olarak, risklerin elimine edilmesi, azaltılması, önlenmesi ya da transfer edilmesi için öneriler sunmaktayız.

Risk değerlendirme çalışmalarımız, uzman mühendislerimizce, ilgili uluslararası standartlar, farklı endüstrilerdeki en iyi uygulamalar ve geçmiş hasarlardan öğrenilen derslerin süzgeçten geçirilmesi ile oluşturulan sağlam metodoloji ile yürütülmektedir.

Hizmet Sözümüz

  • Profesyonel ve deneyimli danışmanlardan oluşan ekip,
  • Müşteri odaklı yaklaşım ve sektöre ilişkin detaylı analizler,
  • Etkin ve detaylı süreç analizi, risklerin doğru tespiti ve derecelendirilmesi
  • Düşük turn-over rate ve butik yapı sayesinde kurumsal bilgileriniz için daha fazla gizlilik
  • 7/24 ulaşılabilirlik
  • Esnek ve çevik yapı sayesinde sizin ihtiyaçlarınıza göre hızla şekillendirilebilen etkin hizmet akışı

HİZMETLERİMİZ

Risklerin Analizi ve Azaltıcı Önlemlerin Belirlenmesi

İşletmenizin bağımsız bir uzman tarafından üçüncü bir göz ile değerlendirilmesi ve risk farkındalığının artması, risklerin azaltılarak iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Kapsamlı risk mühendisliği çalışmalarımızla, işletme risklerinizin tespiti için ihtiyaç duyacağınız yangın, deprem ve diğer doğal afetler, iş durması, makine kırılması, tedarik zinciri risklerine yönelik analiz raporları hazırlamaktayız. Tespit edilen riskleri etki alanı, gerçekleşme olasılığı ve yaratabileceği zarara göre değerlendirerek önceliklendirmekte, bu risklerin minimize edilmesi için aksiyon planları önermekteyiz.

İşletmenin Etkin Raporlanması ve Sigorta Maliyetlerinde Tasarruf Fırsatı

Sizlere en uygun sigorta teminatını sağlamak için, tesisinizin faaliyetlerini ve mevcut risklerinize karşı alınan önlemleri sigorta firmalarına en iyi şekilde anlatan sigorta (underwriting) risk değerlendirme raporları hazırlamaktayız. MFL (Maximum Foreseeable Loss) ve PML (Probable Maximum Loss) hesaplamaları yaparak, tesisiniz için beklenen maksimum tazminat tutarlarını tespit etmekteyiz.

Risk mühendisimizin değerlendirmeleri ve önerileri doğrultusunda, toplam sigorta maliyetinde tasarruf sağlayabilir ya da düşük bedellerle sigortalanmış olduğunuzun tespiti halinde, eksik sigortanın giderilmesi için aksiyon alabilir böylelikle olası bir hasar anında eksik tazminat alma riski ile karşı karşıya kalmazsınız.

Risk Stratejileri ve Planlama

Risklerin tespit edilmesi yönetilmesi yönündeki öncelikli adımdır. Risklerinizin önem ve tehlike seviyelerine göre sınıflandırılması, risk yönetimi stratejinize katkı sağlayacaktır.

Tespit ettiğimiz risklerin önce azaltılması için aksiyon planı oluşturuyor sizlerle birlikte planların üzerinden geçiyor gerek duyuldukça analizlerimizi yeniliyor ve değişen şartlara göre yeni önerilerde bulunuyoruz. Ayrıca azaltılmış olan dolayısıyla sigorta risk bedelleri ve primleri minimize edilmiş risklerin sigortaya transfer edilerek güvence altına alınması doğrultusunda sigorta program çatınızı oluşturarak, stratejik karar verme sürecinize ışık tutuyoruz.

Yayınlarımız

Teklif vermek için sizi arayalım!