Bireysel Sigortaları

Mutlu bir hayat için bireylerin temel ihtiyaçlarından biri güvenlik ve gelecek garantisidir. Günümüzde gittikçe artan belirsizlikler ve riskler sigorta ihtiyacını büyütmektedir. Artan sigorta bilinci ile bireyler de firmalar gibi sahip oldukları kıymetleri korumak için sigorta ürünlerinden destek almaktadır.

IRB olarak geleceğinizi teminat altına almanız için çözümler üretiyor ve bu çözümleri profesyonel danışmanlık hizmetlerimizle destekliyoruz. Ihtiyacınıza uygun ürünleri doğru ve eksiksiz tespit etmenizi destekliyor doğru riske doğru sigortayı öneriyor, uygun maliyetlerle, ulaşılabilir ve sürdürülebilir sigorta güvencesinde bir hayat sürmenizi sağlıyoruz.

BROKERLİK HİZMETLERİMİZ

  • Risklerinizi gözden geçirir ihtiyacınız olan sigorta ürünlerini öneririz.
  • Tek elden tüm sigorta şirketlerinin uygun ürünleri için teklif çalışırız.
  • Vadelerinizi ve yenilemelerinizi sizin adınıza takip ederiz.
  • Yenileme dönemlerinde tüm sigorta şirketlerinden teklif çalışması hazırlar kıyaslamalı olarak karar verebilmenizi sağlarız.
  • Tazminatlarınızı kontrol altında tutmanız ve risklerden kaçınmanız için önleyici yaklaşımlar geliştiririz.
  • Hasarınızın oluşması halinde, tazmini için size destek olur tazminat sürecini sizinle birlikte takip ederiz, hasar danışmanlığı veririz. Sigorta şirketi ve eksperlerle iletişiminizde destek oluruz.

BROKERLİK HİZMETİ SUNDUĞUMUZ BİREYSEL SİGORTA ÜRÜNLERİ

Trafik Sigortaları

Trafik sigortası, araç sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu, karşı tarafa ve üçüncü şahıslara verilebilecek maddi zararları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan ya da yenileme süresi sona ermiş araçlara yasal işlem uygulanmaktadır.

Kasko

Kasko sigortası, bir kaza veya hırsızlık durumunda sizi maddi kayıplardan koruyan bir sözleşmedir. Kasko poliçelerinin temel teminatları olduğu gibi pek çok ek teminatı bulunmaktadır. İhtiyacınıza uygun ek teminatlarla birlikte poliçeyi satın almanız, poliçenizi kullanmak istediğinizde eksik sigorta ve teminat dışı hallerle karşılaşmamak adına çok önemlidir.

Konut Sigortaları

Konut sigortaları, eviniz ve evinizde sigortalı eşyalarınızın karşılaşabileceği riskler için oluşturulmuş paket poliçelerdir. Doğal afetler başta olmak üzere yangın, hırsızlık vb. olumsuzluklara karşı uygun primlerle güvence sağlar. Kiracılar için farklı ev sahipleri için farklı içeriklerde ve primlerde konut sigortaları dizayn edilmektedir.

Dask

DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından zorunlu olarak uygulanan bir sigorta poliçesidir. Konut ve işyerlerinde deprem ve deprem kaynaklı meydana gelen doğal afetlerin yol açtığı yapı hasarlarını teminat altına alır. Tapu devirlerinde, İSKİ vb. abonelik açtırma işlemlerinde DASK poliçesinin ibrazı zorunludur.

Sağlık

Sağlık sigortası, poliçe başlangıç tarihinden sonra tanısı konan hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi masraflarını teminat altına alır, maddi kaygı olmaksızın özel hastanelerde sağlık hizmeti alınmasına olanak sağlar. Her bütçeye uygun sağlık sigortası alternatifleri mevcuttur. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası olarak ayrışan her iki ürünün de farklı teminatlarla ve içeriklerle dizayn edilmesi mümkündür. IRB olarak, beklenti ve bütçenize en uygun ürünleri tespit etmek için size danışmanlık sağlıyoruz.

Seyahat Sağlık

Seyahat sağlık sigortası, katılımcıların yurt içi ve yurt dışı lokasyonlar için gerçekleştirdikleri seyahatleri esnasında oluşabilecek sağlık risklerine karşı koruma sağlar. Seyahat süresince poliçenin aktif olduğu tarihler arasında karşılaşılabilecek kaza ve ani sağlık problemleri için katılımcılara belli teminatlar sağlanır.

Ferdi Kaza

Ferdi kaza sigortası ani gelişen kazalar sonucunda vefat, tam maluliyet, gündelik hastane masrafları gibi kayıplar için maddi bir güvence ve teminat sağlar. Düşük primler ödeyerek yüksek teminatlar edinebildiğiniz poliçeye ihtiyacınıza göre gündelik iş görmezlik teminatı da eklenerek güvence arttırılabilir.

Hayat

Hayat sigortalarının temel teminatı vefat yardımı olup bu teminat sevdiklerinizin yaşam standardını koruyabilmek açısından oldukça önemlidir. Sigortalı kişinin istenmeyen bir durumdan etkilenmesi ve yaşamını kaybetmesi durumunda kişinin yasal mirasçılarına ödeme yapılır. Ölüm dışında kalıcı maluliyet, tehlikeli hastalıklar gibi riskler de hayat sigortası ile güvence altına alınabilir. Yıllık düzenlenebileceği gibi uzun süreli olarak da düzenlenebilen bir poliçedir.

Banka kredileri için ihtiyacınız olması halinde azalan teminatlı seçenekler mevcut olup, bir yandan yakınlarınıza gelecek güvencesi sunarken, risklerin gerçekleşmemesi halinde birikim yapmanıza imkan sağlayan geri ödemeli seçenekler de bulunmaktadır. İhtiyacınıza en uygun ürünlerin tasarım ve fiyatlanması için IRB size destek olacaktır.

Mesleki Sorumluluk

Mesleki sorumluluk sigortası, doktor ve diş hekimi başta olmak üzere eczacı, mühendis, mimar vb. meslek gruplarındaki bireylerin mesleki faaliyetleri esnasında hatalı ya da eksik işlemlerinden kaynaklı üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları teminat altına alır. Bu sigorta türü, yasal tazminatlara karşı maddi bir güvence sağlar.

Mesleki sorumluluk sigortaları yalnızca oda, birlik vb. mesleki kuruluşlara katılım sağlayabilen meslek grupları için yapılabilmektedir.

Teklif vermek için sizi arayalım!