Çalışan Yan Hak Sigortaları

Şirketlerin gittikçe karmaşıklaşan iş güçlerini yönetmeleri istenen bir dünyada, doğru yetenekleri çekmek ve elde tutmak için etkin ve genel stratejileri ile uyumlu bir çalışan yan hak programına sahip olmaları gerekmektedir.

Deneyimli brokerlerden oluşan ekibimizle müşterilerimizin işini ve stratejilerini anlıyor, taleplerine yanıt verecek ürünleri onlar için tasarlıyoruz. İnsan kaynakları ve satınalma yöneticileri dışında yan hak programlarının kullanıcısı olan çalışanlar için de ihtiyaçları olan uzmanlık ve danışmanlığa erişebilecekleri yalın ve butik bir hizmet akışı kurguluyoruz.

Hizmet Sözümüz:

 • Profesyonel ve deneyimli brokerlardan oluşan bir ekip
 • Düşük turn-over rate ve butik yapı sayesinde kurumsal bilgileriniz için daha fazla gizlilik
 • 7/24 ulaşılabilirlik
 • Esnek ve butik yapı sayesinde sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillenebilen hizmet akışı
 • Aynı gün içinde taleplere geri dönüş
 • Özellikli vakalarda tıp doktoru danışmanlığı ve desteği

BROKERLİK HİZMETLERİMİZ

Aşağıda sıralı tüm hizmetler bütünsel brokerlik yaklaşımımız dahilinde müşterilerimize sağlanmaktadır, ihtiyaç halinde hizmetlerin biri ya da bir kısmı için de destek olunabilir.

 • Satın Alma Öncesi Danışmanlık
 • İhale Süreci Yönetimi
 • Satın Alma ve Karar Danışmanlığı
 • Poliçelerin Hazırlanması ve Kontrolleri
 • Yıl İçerisindeki Operasyonel Süreçlerin Yönetilmesi
 • Tazminat Danışmanlık ve Desteği
 • Raporlamalar Tavsiyeler ve Proaktif Yönlendirmeler

HİZMET VERDİĞİMİZ BRANŞLAR:

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, poliçe başlangıç tarihinden sonra tanısı konan hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi masraflarını teminat altına alır, maddi kaygı olmaksızın birinci sınıf sağlık hizmeti alınmasına olanak sağlar. Firmaların yan hak paketlerinin en önemli parçalarından biri olan sağlık sigortası günümüz dünyasında bir tercihten, ihtiyaca doğru evrilmektedir. Gelişen teknoloji ve uzayan beklenen yaşam süresi ile birlikte artış gösteren ortalama sağlık harcamaları bireylerin bütçelerini zorlayabilen noktalara varabilmektedir. Bu noktada riskin sigortalı olmasının önemi daha da aşikardır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) kapsamında olan bireylerin hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de özel sağlık sigortaları ile anlaşmalı olan sağlık kurumlarından yararlanmaları halinde oluşan fark tutarlarını teminat kapsamına alan bir sigorta seçeneğidir.

Hayat Sigortası

Hayat sigortası, vefat ve maluliyet durumlarında kişi ve yakınlarının yaşam standartlarını güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. İşveren tarafından da çalışanların geleceklerine ve ailelerinin refahına verilen önemin neticesinde yan hak paketlerine sıklıkla dahil edilmektedir. Uygun maliyetli bir ürün olan hayat sigortaları sosyal refah açısından önem arz etmektedir. Bu ürün kritik hastalık teminatı ile zenginleştirilerek çalışanların önemli sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde çalışana maddi destek sağlanması mümkündür.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, beklenmeyen ve ani gelişen riskler karşısında oluşabilecek vefat ve maluliyetlere karşı kişiyi ve ailesini mali güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. İş kazalarının da teminat kapsamına alınabildiği bu ürünler yine çalışanlara ve aile bireylerine işveren tarafından verilen kıymetin neticesinde yan hak paketlerine dahil edilmektedir.

Bireysel Emeklilik & Otomatik Katılım Sistemi (BES ve OKS)

Bireysel Emeklilik Sistemleri, emeklilik dönemi öncesi elde edilen kazançların belirli fonlarda biriktirilmesi ve değerlendirilmesi sayesinde, emeklilik döneminde yaşam standartlarının korunabileceği bir gelir elde edilmesini hedefler. Bireylerin kendileri bu sistemde sözleşme açarak yatırım yapabilecekleri gibi pek çok firma, kurum katkılı planlar ile çalışanlarının sadakatini arttırarak onlar adına geleceklerine yatırım yapmaktadır. Bireysel emeklilik vergi avantajı ve devlet katkısı sebebi ile gerek kurumlar gerekse bireyler tarafından tercih edilen bir yan hak konumundadır.

Otomatik Katılım Sistemi ise devlet tarafından kurumlara getirilmiş olan bir zorunluluk olup, çalışanlar ve muhasebe sistemleri açısından en doğru şirket seçiminin yapılması ve planların yönetilmesi kurumlar açısından hem bir zorunluluk hem de önemli bir konudur.

Teklif vermek için sizi arayalım!