Profesyonel Sigortalar

Belli bir uzmanlık alanına mensup kişiler ve üst düzey yöneticiler işlerini icra ederken, uzmanlık alanlarına göre işleri ve kararları neticesinde bir takım sorumluluk ve riskler yüklenmektedir. Bu risklerin gerçekleştiği haller öngörülemez büyüklüklerde tazminat taleplerine sebebiyet verebilir. Bu risklerin transfer edilmesi bu meslek grupları için en doğru ve güvenli çözümdür, profesyonel sigortalar bu noktada bu ihtiyaca cevap vermektedir.

Günümüz küreselleşen iş dünyasında finansal riskleri kontrol altına almak her zaman çok kolay olmamaktadır ve kırılgan ekonomik yapılar risklerin öngörülmesini güçleştirmektedir. Riskleri öngörmek için harcanan vakit ve kaynaklar da firmaların rekabet avantajını kaybetmesine sebep olabilmektedir. Ticari kurumlar müşteri seçimleri konusunda daha güvende hissedebilecekleri, nakit akışını korumak için alacaklarını garanti altına alan ürünlere ihtiyaç duymaktadır. Finansal sigortalar tam olarak bu noktada firmalara ihtiyaç duydukları güven ortamını tahsis etmekte, firmaları büyük ölçekli kayıplara karşı korumaktadır.

IRB uzman kadrosu ile müşterilerinin iş yapış şekillerini, risklerini, güvence ihtiyaçlarını titizlikle analiz eder ve uygun finansal ve profesyonel sigorta ürünlerini önerir. Bu ürünlerin lokal ve global sigorta pazarlarından en uygun maliyetlerle temin edilmesine ve yönetilmesine aracılık eder.

Hizmet Sözümüz

 • Hızlı ve proaktif yaklaşım
 • Size özel müşteri temsilcisi ve 7/24 ulaşılabilirlik
 • Butik yaklaşım ile ticari sırlarınız için daha fazla gizlilik
 • Alternatifli teklif çalışmaları
 • Faaliyet gösterdiğiniz sektöre göre yaklaşım
 • Sigorta ürünlerinin kullanımı konusunda eğitim, bilgilendirme ve yönlendirmeler

BROKERLİK HİZMETLERİMİZ

Aşağıda belirtilmiş tüm hizmetler bütünsel brokerlik yaklaşımımız dahilinde müşterilerimize sağlanmaktadır. Profesyonel ve finansal sigortalar bütünsel yaklaşımı gerektirse de farklı ihtiyaç halinde hizmetlerin biri ya da bir kısmı için de destek olunabilir.

 • Teklif Süreci
  • Tekliflerin oluşturulması ve riskin tespiti için soru formlarının doldurulmasına yönelik destek
  • İhale sürecinin yönetimi
 • Satın Alma ve Karar Danışmanlığı
 • Poliçelerin Hazırlanması ve Kontrolleri
 • Eğitimler
  • Poliçelerin ne zaman hangi şartlarda tazminat ödediğine dair eğitimler ile poliçeden yararlanılabilmesi için tazminat süreçlerini tetiklemesi gereken çalışanların eğitimi
  • Poliçelerin işleyebilmesi için gerekli bilgi akışının sağlanması konusunda ilgili çalışanların eğitimleri
 • Yıl İçerisindeki Operasyonel Süreçlerin Yönetilmesi
 • Yıl İçerisindeki Oluşabilecek Hasar Süreçleri İçin Danışmanlık ve Destek
 • Hasar/Prim Raporlaması Sunumu, Alınabilecek Önlemlere İlişkin Proaktif Tavsiyeler

HİZMET VERDİĞİMİZ BRANŞLAR

Alacak Sigortası

Alacak Sigortası, müşterilerinizin iflasına, ödeme aczine ve nakit akışınızı bozacak şekilde faturalarınızın zamanında ödenmemesine karşı alacaklarınızı güvence altına alır, uğrayacağınız zararı tazmin eder. Ticari alacak sigortası, iki çeşit önemli riske karşı güvence sağlamaktadır: ticari risk(temerrüd, iflas) ve politik risk (sadece ihracat için).

Alacak sigortasının zarar tazminatı dışında risk tespiti/önlenmesi ve alacak tahsilatı gibi iki önemli ek hizmeti daha vardır. Risk tespiti/önlenmesi işlevi, alıcılarınız hakkında güncel istihbarat sağlanması yolu ile gerçekleşir. Alacak sigortası hizmeti sunan sigorta şirketleri global ağlarından topladıkları bilgiler neticesinde alıcılarınızı risklerine göre değerlendirerek size limit açmakta, bu limitler dahilindeki ticaretinizi sigortalamaktadır. Açılan ya da açılmayan limitler alıcılarınızın güven skoru konusunda size bilgi verecektir. Alacak tahsilatı hizmeti ile geciken ve sigorta şirketine tazminat talebinde bulunulmuş borç için sigortacının uzman tahsilat ekipleri devreye girerek tahsilat başarısını yükseltmek için aksiyon alır.

Siber Riskler Sigortası

Siber riskler sigortası, bir siber saldırı neticesinde kurumunuzun iş durması masraflarına, veri sahiplerinden gelebilecek tazminat taleplerine, kişisel verilerin ihlali sebebi ile düzenleyici otoritelerin keseceği para cezalarına, kaybedilen veri ve yazılımların olay öncesi haline getirme masraflarına, itibar korunmasına yönelik halkla ilişkiler masraflarınıza ve siber olaya müdahale masraflarına karşı teminat sağlayan kapsamlı bir profesyonel sigortalar ürünüdür. Dijitalleşmenin her alanda yaşandığı ve giderek daha çok verinin dijital ortamda saklandığı günümüz dünyasında en önemli risk kalemlerinden birine karşı güvence sağlamaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici sorumluluk sigortası, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevlerini ifa ederken hataları, ihmalleri, kusurları, yanlış beyanları ya da yetki ve yükümlülüklerini ihlal etmeleri sonucu ortaya çıkabilecek tazminat taleplerini ve dava masraflarını bu kişiler adına teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Sigortalı bireylerin kendileri olup, bireyleri çalıştıkları firma tarafından açılabilecek tazminat davaları ile birlikte, resmi kurumlar tarafından doğrudan sigortalıya kesilebilecek idari para cezalarına ya da bu firmaya kesilen bu cezaların firma tarafından kişiden tazmin edilme haline karşı teminat altına alır.

Mesleki Mesuliyet Sigortası

Mesleki Mesuliyet Sigortası, meslek kuruluşlarına üye çalışanların mesleklerini icra ederken hatalı veya yetersiz işlemleri sonucu üçüncü kişilere verdikleri zarar neticesinde ödemekle mükellef oldukları tazminat taleplerine karşı teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Teklif vermek için sizi arayalım!