ZORUNLU SİGORTALAR

ZORUNLU SİGORTALAR

Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Mesleki faaliyetleri nedeniyle yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri depolayan, üreten, nakleden ve satanların, ilgili maddelerin neden olabileceği olaylar sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluklar, bu poliçe kapsamında yazılı limitler üzerinden teminat altındadır.

İşletmelerde kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı sonucu ortaya çıkan zararlar Tüpgaz Sorumluluk Sigortası teminatı ile karşılanır.

GENEL ŞARTLAR : http://www.tsb.org.tr/tehlikeli-maddeler-ve-tehlikeli-atik-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=518

Trafik Sigortası

Motorlu araçlarınızın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne ve yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verildiğinde kanunlar ve poliçe şartları çerçevesinde teminat sağlar.

GENEL ŞARTLAR : http://www.tsb.org.tr/EditHtmlModule.aspx?pageID=1080&mid=3084

Zorunlu Deprem Sigortası

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır. Zorunlu Deprem Sigortası, Bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının ziyan ve hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanmasını amaçlamaktadır.

GENEL ŞARTLAR : http://www.tsb.org.tr/zorunlu-deprem-sigortasi-genel-sartlari-16-05-2011-tarihinden-sonra-yururlukte-olan.aspx?pageID=528

Yeşil Kart Sigortası

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun (TMTB) üyesi bulunduğu Yeşil Kart Sistemi dâhilindeki yabancı ülkelerde motorlu aracın işletilmesinden ötürü meydana gelecek sorumluluk hallerinden dolayı, olayın meydana geldiği ülkenin zorunlu mali sorumluluk sigortası limitleri dâhilinde güvence altına alır.

GENEL ŞARTLAR : http://www.tmtb.org.tr/sayfa.aspx?pid=8&id=15

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığında bulunan kıyı tesisinizden ve bu tesisin ekonomik bölgesinden kaynaklanan kirlenme ve kirlenme tehlikeleri nedeniyle üçüncü kişilerde ve mallarında ortaya çıkacak zararlar ile bu tehlikelerin gerçekleşmesinden önceki haline getirilmesine yönelik tüm masrafları tazmin eder.

GENEL ŞARTLAR : http://www.tsb.org.tr/kiyi-tesisleri-deniz-kirliligi-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=504

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam edilen kişilerin görevlerini yerine getirirken üçüncü kişilere verebilecekleri zararları tazmin eder.

GENEL ŞARTLAR : http://www.tsb.org.tr/ozel-guvenlik-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=512

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Mesleğini ifa eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleklerini yerine getirirken verebileceği zararlar teminat altına alınır.

GENEL ŞARTLAR : http://www.tsb.org.tr/tibbi-kotu-uygulamaya-iliskin-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi.aspx?pageID=521

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Likit Petrol Gazı(LPG) tüpleyen firmalar; ürünlerinin tüketiciye gönderimi aşamasında infilak, gaz kaçırma, yangın çıkması gibi nedenlerle ortaya çıkan bedeni ve maddi zararlara ilişkin sorumluluklarını poliçe şartlarıyla tazmin hakkına sahip olurlar.

GENEL ŞARTLAR : http://www.tsb.org.tr/tupgaz-zorunlu-sorumluluk-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=522