MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

İnşaat Sigortası

İnşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal mülkün kaybını veya hasarını karşılayan sigorta türüdür. Bu sigorta sıfırdan yapım aşamasındaki fabrika, yol, baraj, köprü, hastane, konutlar için devreye girdiği gibi, hazırda var olan bir mülkte yapılacak tadilat için ya da eklenecek bazı bölümlere de teminat verilebilir. Ancak her halükarda inşaat sahasındaki kıymetlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen hallerden olması gereklidir.

Montaj Sigortası

İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapılarda bulunan makinelerin yerleştirilmesi veya monte edilmesi sırasındaki risklerin ortaya çıkması dolayısıyla oluşacak hasarları tazmin eden sigortadır. Sigorta bedeli sözleşme bedeline eşittir.

Makine Kırılması Sigortası

İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme süresi tamamlanmış makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri bu sigortayla güvence altına alınır. Makine kırılması sigortasının hedefi, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara karşı makineyi sigortalamaktır.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme karşı teminat veren sigortadır. Bunu yanı sıra, kullanıcıların ihmali, hatası veya kusuru, hırsızlık veya teşebbüsü, hatalı dizayn, elektrik akımı, yangın nedeniyle söndürme, yıkma, kurtarma gibi bir çok eylem ve nedene bağlı hasarlar da teminata dahil edilebilmektedir.