SAĞLIK SİGORTASI

SAĞLIK SİGORTASI

Nedir ?

Tercih edilen poliçe kapsamına göre, sigortalıların hastalık ve/veya kaza durumlarında tedavileri için gerekli olan ayakta veya yatarak tedavi harcamalarını karşılayan sigorta türüdür.

Neden Yaptırmalı ?

Grup Sağlık Sigortaları, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunar.

Kurumlara:

 • Vergi avantajı
 • Kurumsal kimliğin güçlenmesi
 • Çalışan bağlılığının artırılması

Çalışanlarına:

 • Kendisini daha güvende hissetmesi ve motivasyonunun artması
 • Kaliteli, ve hızlı sağlık hizmetine daha kısa zamanda ulaşabilmesi ve olası zaman kayıplarının engellenmesi

Grup Sağlık Sigortası ile kurumlar, istedikleri teminatları ve limitleri belirleyebilir, tercihlerine göre yatarak veya ayakta tedavi giderlerini teminat altına alabilirler. Çalışanların yanı sıra, çalışanların eş ve çocukları da aynı ya da benzer teminat yapısı ile avantajlardan yararlanabilirler.

IRB size ne tür destek ve hizmet sağlar?

 • Tecrübesi ve portföyü sayesinde elde ettiği fiyat pazarlık gücü
 • Teklif çalışmalarının yapılarak teminat, prim ve özel şartlar bazında benchmark çalışmalarının oluşturulması
 • Personele yönelik eğitim seminerleri
 • Aylık olarak detaylı tazminat analizi ve sigortalı bilgilendirmelerinin sağlanması
 • Piyasadaki uygulamalar ve yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirme
 • Operasyonel süreçte İK Departmanları ile koordineli çalışılarak İK iş yükünün hafifletilmesi