KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

Sigortalının poliçe düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan, poliçe özel şartlarında isimleri belirtilen kritik hastalıklardan bir tanesine yakalanması durumunda poliçede belirtilen teminat limitini ödeyen sigortadır.

Sigorta şirketlerinin özel şartlarına göre farklılık göstermek ile beraber miyokard infarktüsü, hastalık sonucu inme, kanser, koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak kaybı, multiplesclerosis, kalp kapakçığı değişimi, işitme kaybı, motor nöron hastalığı, büyük yanıklar, körlük ve organ nakilleri gibi rahatsızlıklar bu sigorta ile teminat altına alınmaktadır.