KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

Nedir ?

Sigortalının poliçe düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan, poliçe özel şartlarında isimleri belirtilen kritik hastalıklardan bir tanesine yakalanması durumunda poliçede belirtilen teminat limitini ödeyen sigortadır.

Sigorta şirketlerinin özel şartlarına göre farklılık göstermek ile beraber Miyokardinfarktüsü, hastalık sonucu inme, kanser, koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyetı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak kaybı, multiplesclerosis, kalp kapakçığı değişimi, işitme kaybı, motor nöron hastalığı, büyük yanıklar, körlük ve organ nakilleri gibi rahatsızlıklar bu sigorta ile teminat altına alınmaktadır.

Neden Yaptırmalı ?

Kapsam dahilindeki sağlık risklerinden birine maruz kalmanız durumunda ödenecek tazminat ile;

  • Tedavi masraflarınızı karşılayabilirsiniz.
  • Çalışamamanızdan kaynaklanabilecek gelir kayıplarınızı telafi edebilirsiniz.
  • Yaşam ortamınızda gerekebilecek değişiklikleri yapabilirsiniz.

Böylece, Kritik Hastalıklar Sigortası ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvenceye alarak geleceğe çok daha rahat bakabilirsiniz.