NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI

Nakliyat Abonman Sigortası

Emtia Nakliyat Sigortası, kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığında her türlü yükün, taşınması esnasında meydan gelecek tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Emtia nakliyat sigortası sefer esasına konu teşkil eder. Süreklilik arz eden sevkiyatlar için abonman poliçe yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, bildirim unutma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır. Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri teminatı ek prim ile poliçeye ilave edilmektedir.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Sigortalının kendi sorumluluğu altında karayolu ile Türkiye dahilinde yapacağı 3. şahıslara ait sıfır ya da ikinci el emtea sevkiyatları esnasında gerçekleşecek rizikolar sonucu, taşıyıcı firmaya düşecek hukuki sorumluluğu, genel/özel şart ve kloz hükümleri çerçevesinde teminat altına alan sigorta türüdür.

Yurtdışı Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Sigortalının nakliyat acentesi olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri doğrultusundaki “forwarding”, işlemlerinden yük sahibine olan hukuki sorumluğunu “ Forwarder’ s Risk Insurance” ve “ FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (1992) - FIATA FBL” ve poliçede belirtilen şartlar önce ve üstün gelmek şartıyla uygulanabilir hükümleri itibariyle "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" ile, teminata almak üzere geçerlidir.